Velkoobchodní obchodní podmínky

 

In-duro s.r.o.

Na nábřeží 231/6, Havířov, 736 01

IČ: 07681313

dále jen "prodávající".

 

1. Sortiment

Přehled prodávaného zboží je uveden v platném firemním katalogu na internetových stránkách firmy www.in-duro.cz dále jen "internetové stránky" nebo "e-shop".

2. Objednávky

Objednávky je možné uplatnit pouze písemně a to formou e-mailu nebo v e-shopu. Na výrobu zakázkových věcí si firma vyhrazuje počet pracovních dní uvedených u každého produktu + 3 pracovní dny jako rezerva na logistický servis. V případně zjevné chyby v ceně zboží může být zakázka dodavatelem stornována. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. U objednávky produktů na míru je minimální objednávka jeden kus, takových rozměrů, které jsou stanoveny jako minimální možné k výrobě výrobcem tuto informaci je možné zjistit emailovou cestou na e-mailu info@in-duro.cz. Objednávat je možné po schválení uživatelského účtu prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku po předchozím informování kupujícího stornovat v celém rozsahu, bez důvodu náhrady a to zejména z důvodu nedodání zboží výrobcem nebo dodavatelem.

3. Rozvoz zboží

Zboží je zasíláno sběrnou službou PPL nebo DPD  (dále jen „přepravce“). V případě zasílání zboží přepravcem obecně platí, že dodání je realizováno do 24h od naložení u prodávajícího. V případě dopravy vlastními prostředky prodávajícího je doprava realizována vždy po dohodě kupujícího a prodávajícího. 

Pokud nedojde k vykrytí celé objednávky najednou, bude zbylé zboží zasláno v nejbližším možném termínu.

Kupující je povinen si zboží zkontrolovat neprodleně po převzetí, že je nepoškozené zejména jeho obsah uvnitř balení zejména produkty křehkého charakteru. 

V případě zjištění vzniku škody na dodávce je nutné sepsat tuto skutečnost s přepravcem a to co nejdříve po zjištění nejpozději do druhého pracovního dne po převzetí. V případě, že dojde k odmítnutí možnosti zkontrolovat zásilku před řidičem, není kupující povinen zásilku od přepravce přebrat.

Po převzetí zboží zákazníkem od přepravce, nebude brán zřetel na reklamace z důvodu povrchového poškození zboží (vztahuje se na rozbité sklo u Al rámků, prasklý dřez apod.). In-duro, s.r.o. neručí za poškození zboží v průběhu jeho přepravy. Z tohoto důvodu je nutné případné poškození řešit okamžitě s přepravcem a následně písemně informovat prodávajícího.

4. Ceny, splatnosti

Ceny jsou uvedeny v platném ceníku firmy. Na tyto ceny lze stanovit slevy na základě objednávky nebo podle měsíčního odběru, po domluvě s vedením firmy či prostřednictvím delegovaného zaměstnance firmy. Obecně platí, že první zásilka je prováděna vždy na dobírku a splatnosti jsou posuzovány individuálně.

Je však možné cenu zboží uhradit způsoby uvedenými v nákupním košíku při dokončení objednávky.

V případě prodlení se splácením pohledávek nad 14 dní po lhůtě splatnosti, nebo při vzniku jiného faktoru, který může naznačovat možné platební prodlení kupujícího si prodávající vyhrazuje právo na okamžitou změnu splatnosti nebo na úplné zastavení plnění objednávek.

5. Záruka, reklamace

Záruka na zboží je stanovena na 24 měsíců dle zákonné lhůty. Vrácení zboží např. z důvodu povrchového poškození, zjevných výrobních vad a poškození musí být provedeno tak, aby zboží bylo vráceno v bezpečném obalu, zboží se navzájem nedotýkalo a bylo proložené a zabezpečené proti dalšímu poškození.

5a. Reklamační podmínky (škoda způsobená přepravou)

Odpovědnost za vznik škody

Zjistí-li příjemce zásilky její zjevnou porušenost nebo neúplnost anebo okolnosti tomu nasvědčující, je povinen učinit krátký zápis do zasílatelského příkazu  a požádat přepravce nejpozději při  převzetí zásilky o sepsání Zápisu o škodě.

Poškozená zásilka nebo její část může být v případě   uplatnění celé její hodnoty reklamujícím likvidována (příp. použita) až po ukončení reklamace nebo na základě udělení souhlasu povinným. V opačném případě nelze oprávněným uplatnit škodu na zásilce ve výši její hodnoty v době přepravy.

Reklamace a uplatnění nároku na náhradu škody

Odpovědnou za ztrátu nebo poškození zásilky anebo za překročení dodací lhůty je ta právnická osoba, se kterou odesílatel - příkazce uzavřel zasílatelskou smlouvu, nebo podal zasílatelský příkaz a zásilku k přepravě.

Právo na náhradu škody musí oprávněný uplatnit písemně do šesti měsíců od vydání zásilky příjemci, jestliže k vydání nedošlo, do 6 měsíců od převzetí zásilky k přepravě, jinak toto právo zanikne.

Oprávněným k podání reklamace částečné škody na zásilce v silniční nákladní přepravě je příjemce, při úplném poškození – zničení, nebo ztrátě je odesílatel.

Doklady k uplatnění reklamace

Řádná reklamace musí být doložena následujícími doklady:

  • příslušným dílem ZASÍLATELSKÉHO PŘÍKAZU - ZP(čitelná kopie),při pochybnostech originál
  • zápisem o škodě - ZOŠ nebo jiný zápis, pokud byl sepsán (čitelná kopie), při pochybnostech originál
  • doklad o hodnotě zásilky v době, kdy byla dána k přepravě (dodavatelská faktura), nebo jiné doklady prokazující uplatňovaný nárok.

Pokud oprávněný nedoloží uplatněný nárok co do výše a jeho obsahu, prodávající není povinný k zaplacení náhrady škody. 

6. Dopravné

Pro určení výše dopravného je rozhodující fakturační cena bez DPH. Není-li objednávka vykryta zcela a fakturační cena je nižší než dodavatelem požadovaná pro bezplatné zaslání zboží, je rozhodující fakturační cena v případě plného vykrytí objednávky.

Doprava je prodávajícím zpoplatněna dle tarifů domluvených sazebníků, které prodávájící předá kupujícímu při podpisu obchodních podmínek.                             

Účinnost od 1.ledna 2019