Kategorie závěsů

Jednoduchý článek, jak číst klasifikaci dveřních závěsů.

Zkušební metody a požadavky na jednoosé a víceosé panty na dveřích a oknech jsou uvedeny v evropských normách a zkušebních specifikacích a shrnuty podle 8místného klasifikačního systému.

Každé číslo má specifický význam.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

1. KATEGORIE POUŽITÍ - Kategorie 1, 2, 3 a 4

KATEGORIE 1: Lehký provoz. Pro použití v budovách, domech nebo jiných obytných oblastech, nízká frekvence použití, jasný záměr šetrného zacházení, nízké riziko nehod nebo nesprávného použití.
KATEGORIE 2: Střední zatížení. Pro použití v budovách, domech nebo jiných obytných oblastech, střední frekvence používání, určitý záměr šetrného zacházení, riziko nehod nebo nesprávného použití.
KATEGORIE 3: Vysoká zátěž. Pro použití v budovách, vysoká frekvence používání, malý úmysl šetrného zacházení, riziko nehod nebo nesprávného použití.
KATEGORIE 4: Přísná povinnost. Panty pro dveře, které jsou vystaveny častému a těžkému používání.
 

2. ZKUŠEBNÍ CYKLY V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU - 3., 4. a 7. stupeň

STUPEŇ 3: 10 000 testovacích cyklů (pouze panty oken)
STUPEŇ 4: 25 000 testovacích cyklů (panty dveří a oken)
STUPEŇ 7: 200 000 testovacích cyklů (pouze panty dveří)
 

3. ZKUŠEBNÍ HMOTA DVEŘÍ – stupeň od 0 do 7

TŘÍDA 0: 10 kg
1. TŘÍDA: 20 kg
2. TŘÍDA: 40 kg
3. TŘÍDA: 60 kg
4. TŘÍDA: 80 kg
5. TŘÍDA: 100 kg
6. TŘÍDA: 120 kg
7. TŘÍDA: 160 kg
 

4. POŽÁRNÍ ODOLNOST – Stupeň 0 a 1

TŘÍDA 0: Nevhodné pro použití na sestavy kouřových/požárních dveří
TŘÍDA 1: Vhodné pro použití na sestavách kouřových/požárních dveří (EN 1634-1)
 

5. BEZPEČNOST – 1. stupeň

TŘÍDA 1: Všechny panty musí splňovat základní požadavky na bezpečnost při používání. Proto je zde pouze 1. stupeň.

6. ODOLNOST PROTI KOROZI - Stupeň od 0 do 5

STUPEŇ 0: není definována odolnost proti korozi
STUPEŇ 1: mírná odolnost proti korozi
STUPEŇ 2: střední odolnost proti korozi
STUPEŇ 3: vysoká odolnost proti korozi
STUPEŇ 4: velmi vysoká odolnost proti korozi
STUPEŇ 5: neobvykle vysoká odolnost proti korozi
 

7. ZABEZPEČENÍ - Stupeň 0 a 1

STUPEŇ 0: nevhodné pro použití na dveřní sestavy odolné proti vloupání
STUPEŇ 1: vhodné pro použití na dveřní sestavy odolné proti vloupání, v závislosti na vyhodnocení příspěvku pantů k odolnosti dveří. Na toto hodnocení se DIN EN 1935 nevztahuje.
 

8. STUPEŇ ZÁVĚSU - Stupeň od 1 do 14

TŘÍDA 1 Zkušební dveře 10 kg 10 000 testovacích cyklů
TŘÍDA 2 Zkušební dveře 20 kg 10 000 testovacích cyklů
TŘÍDA 3 Zkušební dveře 20 kg 25 000 testovacích cyklů
TŘÍDA 4 Zkušební dveře 20 kg 200 000 testovacích cyklů
TŘÍDA 5 Zkušební dveře 40 kg 10 000 testovacích cyklů
TŘÍDA 6 Zkušební dveře 40 kg 25 000 testovacích cyklů
TŘÍDA 7 Zkušební dveře 40 kg 200 000 testovacích cyklů
TŘÍDA 9 Zkušební dveře 60 kg 25 000 testovacích cyklů
TŘÍDA 10 Zkušební dveře 60 kg 200 000 testovacích cyklů
TŘÍDA 11 Zkušební dveře 80 kg 200 000 testovacích cyklů
TŘÍDA 12 Zkušební dveře 100 kg 200 000 testovacích cyklů
TŘÍDA 13 Zkušební dveře 120 kg 200 000 testovacích cyklů
TŘÍDA 14 Zkušební dveře 160 kg 200 000 testovacích cyklů